We Own It

Van woningbouw en utiliteitsbouw tot hoogbouw en villabouw: met bijna twintig jaar ervaring en duizenden gerealiseerde woningen op zak is geen elektrotechnisch project voor ons te uitdagend.

Pad naar
succes

Afspraak is afspraak, verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van andere partijen, altijd mee- en zelfs vooruitdenken met de klant en ultiem vakmanschap: het zijn belangrijke componenten geweest op ons pad naar succes. Als allround elektrotechnisch bedrijf realiseren we jaarlijks talloze woning- en utiliteitsprojecten. Naast het ‘standaardwerk’ zijn we ook groot in bijvoorbeeld zonnepanelen, laadstations, energieopslagsystemen én huis- en gebouwautomatisering.

Onze
bedrijfsfilosofie

Eerst en vooral zijn we doeners, maar we denken ook veel na. Bijvoorbeeld over optimale maatwerkoplossingen en engineering. Maar ook over onze bedrijfsfilosofie, die we in bijna twintig jaar tijd hebben geperfectioneerd. In onze filosofie staan de volgende punten centraal:

Eindgebruiker centraal

Voor KSO staat de eindgebruiker centraal. Zelfs als we voor aannemers werken. Niet de techniek is voor ons leidend, maar de wensen en eisen van de eindgebruikers.

Waarde voor waardering

Wat wij uiteindelijk het meest waarderen: waarde toevoegen voor eindgebruikers en partners. Waardoor we veel terugkerende klanten hebben zoals aannemers, projectontwikkelaars en VVE’s.

Zeldzaam hoge lat

Wij hanteren de ‘KSO-standaard’. Dit zelf opgestelde eisenpakket gaat verder dan alleen compliance: het garandeert een veilige, uniforme en minstens volgens de wettelijke normen gerealiseerde technische installatie.

Onze mentaliteit

De mentaliteit van KSO laat zich samenvatten in de volgende trefwoorden: klantgericht, samenwerkingsgericht, verantwoordelijkheid nemen, flexibel, transparant en laagdrempelig.

Verbinden en oplossen

Wij pakken nadrukkelijk een verbindende en oplossende rol binnen het samenwerkingsverband. Vanaf het smeden van de allereerste plannen tot en met de nazorg.

Meedenken

Wij denken altijd mee met de klant. Een voorbeeld: het bestek is vaak vrij oud, daarom gaan wij met de eindgebruiker in gesprek om te zorgen dat alle producten (en eisen) zo actueel mogelijk zijn.

Afspraak is afspraak

Klinkt misschien clichématig, maar bij ons is afspraak écht afspraak. Daar hebben we zelf ook belang bij, want dit is een belangrijke pijler onder onze vele langetermijnrelaties.

Ontzorgen
van A tot Z

Van een bezoek aan onze showroom en het tekenen van een elektrische installatietekening tot realisatie en nazorg: wij ontzorgen eindgebruikers van a tot z.

We own it

Verbinden, oplossen: we zien het als onze verantwoordelijkheid tegenover de eindgebruiker. En schromen dan ook niet om andere partners in de keten aan te spreken.

Vooruitdenken

De wereld van de elektrotechniek beweegt snel – en wij bewegen minstens zo snel mee. Innovatie is voor ons een belangrijk speerpunt. Zowel voor het management als de buitendienst.

Duidelijkheid als prioriteit

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wat je kunt verwachten, wanneer en tegen welke prijs? Over álles zijn we duidelijk.

Kwaliteit als vanzelfsprekendheid

De hoogste kwaliteit en de ultieme veiligheid zijn voor ons vanzelfsprekendheden. KSO-installaties zijn compleet en kwalitatief van aarding tot zwakstroom. Ze voldoen altijd aan het Bouwbesluit en alle relevante NEN-normeringen, zoals NEN 1010, NEN 3140 en NEN 4010 voor laagspanningsinstallaties. Onze NEN-specialisten zorgen voor een oplossing die het best is voor álle betrokken partijen.

Daarnaast beschikken we over tal van keurmerken, lidmaatschappen en certificeringen, waarvan de belangrijkste zijn:

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers is een certificering die aantoont dat we voldoen aan strenge veiligheidsnormen en -procedures voor veilig werken.